کانون فرهنگی هنری جابان کردی


متوسط امتیاز

6 / 5

0

تعداد تشکیلات

0

تعداد اعضا

کد شناسایی: 1209020004048701

مسجد: عبدالهی

استان: كردستان

شهرستان: سروآباد

بخش: مركزئ

شهر / دهستان: امان آباد

روستا: -

تلفن: 0

فکس: 0

رایانامه:

وب:

وضعیت: منقضی شده